Ungdomshuset

Ungdomshuset arbeider med aktiviteter i tilknytning til barn og ungdom.

Formålet er å skape nøytrale møtesteder med mangfold i fokus også å bidra til fellesskapet og oppdra sosialt bevisst ungdom.

Kultur, idrett og fritid er utvalgets interesseområder. 

Ungdomshuset består av to grener: barn og ungdommer i aldersgruppe 6-26 år.

Barneutvalg er for aldersgruppe 6-12 år.

Ungdomsutvalg er for aldersgruppe 13-26 år. 

Ungdomsutvalget er åpen arena for enhver ungdom 6-26 år, med ønske om å bidra. Du er velkommen til møter også  om du ikke er medlem i Mangfoldshuset Trøndelag. Ønsker du å bli medlem eller å delta uforpliktende på møter, ta gjerne kontakt, så får du informasjon om tidspunkt for neste møte.

Barn og ungdomskomiteen anses som aktiv med minst tre medlemmer til stede. Gruppen jobber uavhengig og står fritt til å planlegge aktiviteter som bidrar til å fremme mangfold og inkludering.

Aktiviteter

Ungdomshuset

Her bestemmer du! Dette er et hus for ungdom hvor de kan planlegge, styre og drive. Det er bare å banke på døra!

Fredagskino

Opplev gratis kino hos oss hver fredag etter skoletid.

Sun matkurs

Liker du å lage mat? Alle sammen lager vi sun mat. 

Kvinneutvalg

Kvinneutvalget skal fremme kvinneperspektiver i sosialt liv, samfunnsorientering, likestilling og arbeid.

Utvalget arbeider med nettverksbygging i lokalmiljøet og arrangerer seminarer og konferanser innenfor kvinnesaksområder. Kvinneutvalgets mandat er også å arrangere fritidsaktiviter til fremme for dialog og samhandling i lokalsamfunnet.

Kvinneutvalget er en åpen arena for enhver som ønsker å delta. Du kan delta på møter selv om du er ikke medlem i Mangfoldhuset Trondheim. Ønsker du å bli medlem eller å delta uforpliktende på møter, ta gjerne kontakt, så får du informasjon om tidspunkt for neste møtet. 

Kvinneutvalget anses som aktivt med minst tre frammøtte medlemmer. Gruppa jobber selvstendig og er fritt til å planlegge hva som helst så lenge aktivitetene fremmer mangfold og inkludering.

Aktiviteter

Foreldreskole

foreldreskole

Strikkekafe

strikkekafe

Foreldretreff for barn med helseutfordring

Det er et prosjekt for foreldre som har barn med helseutfordring. Målet med dette prosjektet er å bidra til kunnskapsutveksling og nettverksbygging mellom foreldre som har barn med helseutfordringer, samt å kunne arrangere gruppeterapi, turer, og informerendetiltak om relaterte utfordringer.

Matkurs

matkurs

Mangfoldshuset Trøndelag

 

Om oss
Kongens gate 34, 7012
trondelag@mangfoldhuset.no

 

Mangfoldshuset Trøndelag

Share This