MANGFOLDHUSET TRØNDELAG

Ungdomsutvalget

Ungdomsutvalget ivaretar spesifikt unge og ungdoms interesser. Utvalget drifter primært konseptet Ungdomshuset. Ungdomshuset skaper nøytrale møtesteder med mangfold i fokus der man lærer hverandre å kjenne på tvers av kulturer, og vil gjennom dette skape mer sosial bevissthet blant ungdom. Ungdomshuset arrangerer på fast basis en variasjon av gratis aktivitetstilbud til unge mellom 13 – 18 år i Trondheim og omegn. Alle våre arrangementer er rusfrie, og er en trygg arena for å møte nye venner og skape positive opplevelser sammen med andre jevnaldrende. Utvalget i Ungdomshuset består av 5 ungdommer som står for både planlegging og utførelse av aktivitetene, slik at vi kvalitetssikrer at tilbudet er relevant og interessant for målgruppen. Ungdomshuset har Trondheim kommunes «Trondheim 2030» og FNs Bærekraftsmål i sentrum når prosjekter planlegges, samt høyt fokus på dagsrelevante tema for dagens unge. Mangfoldshusets lokaler er også godt tilrettelagt for å kunne tilby unge et sted å være på deres egne premisser og i lokalene finnes både scene, lydanlegg og spillkonsoller.

For mer informasjon om våre aktiviteter, besøk gjerne vår Facebook-kanal.

 

N

AKTIVITETER

N

ARRANGEMENTER

Vil du bli bidra til utvalget? Bare ta kontakt
→ Kontakt oss

Følg oss på sosiale medier

Mangfoldshuset Trøndelag

Org.nr.: 922 584 990

E-post: trondelag@mangfoldhuset.no

Telefon: +4740103135

Vipps: 600274

Besøksadresse:
Kongens gate 34
7011 Trondheim

Kart