Vi tror samarbeid er grunnleggende for samfunnet. Vi støtter FNs bærekraftsmål som heter «Samarbeid for å nå målene» ved å samarbeide gjennom prosjektene våre. 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

https://bufdir.no/

Hero

Hero

https://www.hero.no/

Verdigesmil

Verdigesmil

https://verdigesmil.no

Trondheim kommune

Trondheim kommune

https://trondheim.kommune.no/

Leve

Leve

https://leve.no

Amathea

Amathea

https://amathea.no

Global Dignity

Global Dignity

https://globaldignity.no/

Amadia

Amadia

https://amadia.no

Midtbyen Basketball

Midtbyen Basketball

http://www.midtbyenbasket.no/

LNU

LNU

http://lnu.no

Løkkan Frivilligsentralen

Løkkan Frivilligsentralen

https://lokkan.frivilligsentral.no/

Mangfoldshuset Trøndelag

 

Om oss
Kongens gate 34, 7012
trondelag@mangfoldhuset.no

 

Mangfoldshuset Trøndelag

Share This