MANGFOLDHUSET TRØNDELAG

Kvinneutvalget

Kvinneutvalget jobber med å fremme interesser som kvinnehelse og likestilling både i arbeidsliv og sosialt. Utvalget arbeider ut i fra et mål om å bidra til nettverksbygging i lokalmiljøet gjennom våre sosiale arrangement og fritidsaktiviteter, samt økt kunnskap i tema relevante for kvinner og kvinners rettigheter gjennom våre kurs og seminarer.

Du kan bli frivillig i utvalget ved å ta direkte kontakt med utvalgslederen; kvinneutvalget@mangfoldhuset.no

N

Arrangementer

N

AKTIVITETER

Vil du bli bidra til utvalget? Bare ta kontakt
→ Kontakt oss

Følg oss på sosiale medier

Mangfoldshuset Trøndelag

Org.nr.: 922 584 990

E-post: trondelag@mangfoldhuset.no

Telefon: +4740103135

Vipps: 600274

Besøksadresse:
Kongens gate 34
7011 Trondheim

Kart