Velkommen til Mangfoldshuset

Et hus for alle!

Vi tilbyr et sentralt møtested for deg som enten vil engasjere deg i frivillig arbeid, samfunnsnyttige prosjekter eller treffe nye mennesker gjennom felles sosiale interesser.

Har du en samfunnsnyttig idé?

Mangfoldshuset Trøndelag tilbyr støtte til å utvikle dine idéer fra idé til realisert prosjekt gjennom selvstendig arbeidsgruppe/utvalg.

Vi har per i dag flere utvalg i organisasjonen som ivaretar forskjellige interessegrupper, og vi er alltid åpne for flere.

Vi tar byråkratiet for
ditt prosjekt!

FN Bærekraftsmål

Mangfoldshuset er en menneskefokusert organisasjon som jobber for ivaretakelse av både menneskelige behov og miljøet. Organisasjonen både bidrar til flere av FNs bærekraftsmål direkte og indirekte gjennom prosjekter og aktiviteter i regi av flere lag- og organisasjoner.

Mangfoldshuset Trøndelag

Org.nr.: 922 584 990

E-post: trondelag@mangfoldhuset.no

Telefon: +4740103135

Vipps: 600274

Besøksadresse:
Kongens gate 34
7011 Trondheim

Kart